Referenssit

VUOROVAIKUTUSKOULUTUKSESTAMME SANOTTUA

”Jukka-Tapio Keräsen pitämä tiimihenkikoulustus oli suuri menestys yrityksessämme. Kouluttajan pitämät improvisaatioharjoitukset pakottivat työtekijöitä hieman epämukavuusalueelle, mutta niiden tekeminen oli todella hauskaa ja koko porukka oli hommassa täysillä mukana. Koulutuksen ansiosta opimme työryhmänä tuntemaan toisemme paremmin ja saimme työkaluja todellisten työtilanteiden hoitoon. Suosittelen vahvasti Jukka-Tapion koulutusta kaikenlaisille työryhmille rekkamiehistä asiantuntija organisaatioihin.”

– Jussi Friman, Inex Partners Oy –

”Toimin Voimatel Oy:ssä sähköverkkojen suunnittelutiimin esimiehenä. Iso osa suunnittelijoiden työtä on maanomistajien ja sidosryhmien kohtaaminen niin puhelimessa, sähköpostitse kuin kasvotustenkin. Tukeaksemme suunnittelijoiden onnistumista ja pärjäämistä näissä kohtaamisissa tilasimme Jukka-Tapiolta päivän mittaisen vuorovaikutuskoulutuksen pidettäväksi koko suunnittelutiimille.

Koulutuksessa käytiin läpi vuorovaikutuskeinoja yleisellä tasolla, erilaisten vuorovaikutustilanteiden tunnistamista ja käyttäytymistä näissä tilanteissa mm. improvisaation keinoin. Nämä ovat perinteisesti suomalaisille vaikeita aiheita, mutta Jukka-Tapio sai omalla olemuksellaan ja ammattitaidollaan koulutukseen osallistuneet vapautumaan ja heittäytymään mukaan koulutustilanteisiin. Koulutus oli monipuolinen ja antoisa ja auttoi osallistujia tunnistamaan omia käyttäytymismallejaan ja mahdollisia heikkouksia ja toisaalta vahvuuksia erilaisissa tilanteissa. Myös osallistujilta koulutus ja Jukka-Tapio saivat positiivista palautetta ja asetetut tavoitteet tulivat saavutetuksi.

Jukka-Tapio sopii esimerkiksi tällaisen vuorovaikutuskoulutuksen pitäjäksi mainiosti ollen avoin, innostava ja itse tilanteisiin heittäytyvä. Voin lämpimästi suositella Jukka-Tapion palveluksia vastaaviin tilaisuuksiin.”

Joni Torvinen
Voimatel Oy
Tiimipäällikkö


”Jukka-Tapio Keränen on pitänyt vuorovaikutuskoulutusta vangeille Kuopion vankilassa. Kursilla on perehdytty siihen kuinka toimia haastavissa elämän ja arkipäivän vuorovaikutustilanteissa oman edun mukaisesti. Osallistujilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Yhteistyö Jukka-Tapio Keräsen kanssa on sujunut erittäin hyvin ja joustavasti ja olemme kehittäneet kurssin sisältöä yhteistyössä.

Jukka-Tapio Keräsen vuorovaikutuskoulutus soveltuu mielestäni erittäin hyvin vankiloihin ja haastaville asiakkaille. Hän on kokenut ja osaava ryhmäkouluttaja ja saa osallistujat mukaan toimintaan erinomaisesti. Hän pystyy käyttämään koulutuksessa hyväksi myös taikurin osaamistaan. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä saadessamme tehdä työtä yhdessä huippuammattilaisen kanssa. Yhteistyö hänen kanssaan jatkuu edelleen.”

Jukka Häkkilä
Apulaisjohtaja
Kuopion vankila


Jukka-Tapio Keränen on ollut hankkeemme tiloissa ohjaamassa matalan kynnyksen vuorovaikutus-, ilmaisutaitoharjoitteita sekä näyttämässä ja opettamassa kortti- ja kolikkotemppuja. Hankkeemme kohderyhmiä ovat kaupungin heikko-osaisimmat, erilaisista elämänhallinnan ongelmista kärsivät väestöryhmät.

Jukka-Tapio Keränen on saanut erinomaisen kontaktin kävijöihimme. Hän on innostava, luonteva ja helposti lähestyttävä persoona, joka herättää luottamusta ja on saanut aratkin kävijämme osallistumaan omalla valoisalla persoonallaan ja ohjaamisotteellaan. Tunnit ovat olleet hyvin suunniteltuja ja palaute kävijöiltämme on ollut kiittävää.

Voin lämpimästi suositella Jukka-Tapio Kerästä erilaisten vuorovaikutuskoulutusten vetäjäksi. Hänen vuorovaikutustaitonsa ovat erinomaiset, ja hänen luontainen valoisuutensa ja aito halunsa ohjata ryhmiä tempaavat mukaansa.

Mari Ahtiainen
projektityöntekijä
Sirkkulanpuiston nopean toiminnan joukot


Jukka-Tapio Keräsen koulutuksessa harjoittelimme vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua ja heittäytymistä improvisaation avulla. Jukka-Tapio loi tilaisuuteen sallivan ja virheet hyväksyvän, turvallisen ilmapiirin, jonka ansioista myös alun arastelijat uskaltautuivat koulutuksen lopussa esiintymään koko ryhmän edessä. Koulutuksen avulla oli itsekin melko uutena työntekijänä helppo tutustua työkavereihin.

Yhteistyöterveisin, Rautalammin ratsastuslukio
Olli Lipponen, Rehtori


Mielestäni Jukan pitämät improvisaatioharjoitukset olivat hauskoja ja mukaansatempaavia. Myös ujommat ja vähemmän esiintymisestä pitävät rohkaistuivat osallistumaan harjoituksiin ja nauttimaankin niistä. Minulle jäi vaikutelma, että kaikilla oli hauskaa ja sai nauraa välillä kyllä maha kippurassa. Suosittelisin myös muille työyhteisöille tällaista ohjelmaa virkistyspäiviin.

Lasten- ja nuortenkoti Himaharjun henkilökunta