Referenssit

VUOROVAIKUTUSKOULUTUKSESTAMME SANOTTUA

Kävin Tiimihengen esiintymisvalmennuksessa toukokuussa 2021. Pääsin esiintymisvalmennuksessa eroon sosiaalisten tilanteiden, sekä esiintymistilanteiden luomasta epäonnistumisen pelosta. Sekä opin esiintymään varmemmin. Tiimihengen valmennuksessa opittiin teatterimaisin harjoittelukeinoin esiintymistä ja heittäytymistä erilaisiin tilanteisiin, joihin oli aikaa valmistautua pieni hetki ennen lavalle menoa.

Voin suositella Jukka-Tapio Keräsen esiintymisvalmennusta kaikille yrityksille ja yhteisöille erinomaisena valmennuksena, jossa työntekijät vapautuvat erilaisista peloistaan, jotka liittyvät esiintymiseen, sekä yleisesti työpaikalla toimimiseen.

Otto Turunen, Kiho


Tiimivalmentaja Jukka-Tapio Keränen kävi pitämässä kesäkuussa 2021 meidän työyhteisölle tiimivalmennuksen. Palaute oli positiivista ja valmennus vahvisti työyhteisömme me-henkeä.

Työntekijät oppivat mm.

 • Kuuntelun merkitystä
 • Asiakkaan ymmärtämistä
 • Lukemaan muita ihmisiä hankalissakin tilanteissa

Kommentit koulutuksesta

 • Kouluttaja oli rento ja koulutus oli rentoa ja osaavaa
 • Sopivassa suhteessa tekemistä ja teoriaa
 • Huumorin keinoin uusia ajattelutapoja
 • Hyvin otettiin kaikki osallistujat huomioon
 • Minäkin uskalsin improvisoida 😊
 • Kiitos, aivan loistava päivä 😊
 • Samanlaisia tykypäiviä jatkossakin
 • Aurinkoinen olo

Olimme erittäin tyytyväisiä valmennuksen antiin. Tulemme tekemään jatkossakin yhteistyötä Jukka-Tapion ja Tiimihengen kanssa.

Ilja Knuutinen, Toimitusjohtaja, Iljan Isännöintikeskus


Toimin esimiehenä kolmelle noin 12 hengen tiimille. Halusin järjestää tiimeille mahdollisuuden tutustua toisiinsa työajan ulkopuolella vuorovaikutusammattilaisen johdolla.

Jukka-Tapio Keränen täytti nämä odotukset täysin. Hän veti joulukuussa 2020 kolme puolentoista tunnin koulutussettiä, jokaiselle tiimille omansa. Jokainen sai varsin positiivista palautetta. Tiimit kommentoivat, että Jukka-Tapion johdolla olo oli luottavainen heittäytyä improvisoimaan ja vähän ravistellakin omaa perinteistä työrooliaan. Valmennusta kommentoitiin myös OP:n arvoja mukailevasti ihmisläheiseksi ja yhdessä

menestymistä korostavaksi. Moni oli positiivisesti yllättynyt siitä, että kouluttaja ei vetänyt työpäivän jälkeen mitään PowerPoint-esitystä, vaan sai ihmiset osallistettua ja liikkeelle. Valmentajaa kuvailtiin hyvin avoimeksi ja itsensä likoon laittavaksi, minkä voin myös oman kokemukseni pohjalta allekirjoittaa täysin.

Niina Lipponen, Operations Lead, OP Vähittäispankki, operaatiot ja kyvykkyydet


Etsiskelin itselleni valmentajaa esiintymistaitojen hiomiseen ja löysin verkoston avulla Jukka-Tapion. Nyt ollaan saatu 10 kerran yksilövalmennus maaliin ja matka on ollut huikea!

Mitä me nyt sitten oikein tehtiin?

– Harjoiteltiin improvisaatiota (ei enää bläkäreitä esiintyessä).

– Harjoiteltiin kehon- ja äänenkäyttöä esiintymistilanteissa sekä selkeää artikulaatiota.

– Harjoiteltiin täsmänä omaan esiintymistavoitteeseen pääsemistä.

– Harjoiteltiin erilaisten tunteiden käsittelyä ja niiden hallintaa: nolostumista, häpeää, itsensä vertailua muihin ja ennen kaikkea sitä, miten nämä tunteet voitetaan.

– Harjoiteltiin heittäytymistä erilaisiin tilanteisiin ja itsensä likoon laittamista.

– Sokerina pohjalla harjoiteltiin myös muutama korttitemppu ja jonglöörausta!

Kokemus oli huikea ja opettaja oli huippu! Tunsin, että minua aidosti haluttiin auttaa onnistumaan ja minuun uskottiin. Koen saaneeni paljon eväitä sekä ammatilliseen esiintymiseen että myös muihin vuorovaikutustilanteisiin. Oli ilo tutustua!

Johanna Pirinen, HR Director, FinVector Oy


Tiimien välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen osana Alueellisten kuituverkkojen työyhteisö ja yhteishenki -kehitystyötä saimme mukaan vuorovaikutuskouluttaja Jukka-Tapio Keräsen. Jukka-Tapio on omalla persoonallaan töitä tekevä, harvinaisen aito toimija, jossa ei ole hitustakaan konsulttien ulkoaopeteltuja hissipuheita tai päälleliimattua keinotekoisuutta.

Tiimihenkikoulutuksissa hyödynnettiin vuorovaikutusharjoituksia, mikä oli uudenlainen tapa kehittää tiimin sisäistä viestintää.

Työskentelyn tuloksena syntyi muun muassa henkilöstön palautteesta uusia viikoittaisia palaverikäytäntöjä sekä formaalilla että epäformaalilla tavalla, AKU:n 12 viestinnän käskyä sekä videoesittelyt, joissa esittelemme itsemme kaikille tiimikavereille. Yksikkömme on kasvanut nopeasti eivätkä kaikki ole koskaan tavanneet tiimikavereitaan livenä. Vuorovaikutuskoulutuksen jälkeen kamerat ovat olleet aktiivisemmin auki kohtaamisissamme.

Jukka-Tapiota kiitettiin erityisesti rennosta läsnäolosta, joka osallisti mukaan. Häntä pidettiin erilaisena kouluttajana, jonka työskentelytavat poikkesivat totutusta ja rohkaisivat mukaan kokeilemaan ja yrittämään uutta.

Minna Jaakkola, Head of Strategic Development, Alueelliset kuituverkot, Cinia


Jukka-Tapio Keräsen pitämä tiimihenkikoulustus oli suuri menestys yrityksessämme. Improvisaatioharjoitukset pakottivat työntekijöitä hieman epämukavuusalueelle, mutta olivat silti todella hauskoja ja koko porukka oli täysillä mukana hommassa. Koulutuksen ansiosta

opimme työryhmänä tuntemaan toisemme paremmin ja saimme työkaluja todellisten työtilanteiden hoitoon. Suosittelen vahvasti Jukka-Tapion koulutusta kaikenlaisille työyhteisöille rekkamiehistä asiantuntijaorganisaatioihin.

Jussi Friman, Inex Partners Oy


Toimin Voimatel Oy:ssä sähköverkkojen suunnittelutiimin esimiehenä. Iso osa suunnittelijoiden työtä on maanomistajien ja sidosryhmien kohtaaminen niin puhelimessa, sähköpostitse kuin kasvotustenkin. Tukeaksemme suunnittelijoiden onnistumista ja pärjäämistä näissä kohtaamisissa tilasimme Jukka-Tapiolta päivän mittaisen vuorovaikutuskoulutuksen koko suunnittelutiimille.

Koulutuksessa käytiin läpi vuorovaikutuskeinoja yleisellä tasolla, erilaisten vuorovaikutustilanteiden tunnistamista ja käyttäytymistä näissä tilanteissa mm. improvisaation keinoin. Nämä ovat suomalaisille perinteisesti vaikeita aiheita, mutta Jukka-Tapio sai omalla olemuksellaan ja ammattitaidollaan osallistujat vapautumaan ja heittäytymään mukaan koulutustilanteisiin. Koulutus oli monipuolinen ja antoisa ja auttoi osallistujia tunnistamaan omia käyttäytymismallejaan sekä mahdollisia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan erilaisissa tilanteissa. Jukka-Tapio sopii esimerkiksi tällaisen vuorovaikutuskoulutuksen pitäjäksi mainiosti, sillä hän on avoin, innostava ja itse tilanteisiin heittäytyvä. Voin lämpimästi suositella Jukka-Tapion palveluksia vastaaviin tilaisuuksiin.

Joni Torvinen, tiimipäällikkö, Voimatel Oy


Jukka-Tapio Keränen on pitänyt vuorovaikutuskoulutusta vangeille Kuopion vankilassa. Kurssilla on perehdytty siihen, kuinka toimia haastavissa elämän ja arkipäivän vuorovaikutustilanteissa oman edun mukaisesti. Osallistujilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Yhteistyö Jukka-Tapio Keräsen kanssa on sujunut erittäin hyvin ja joustavasti ja olemme kehittäneet kurssin sisältöä yhteistyössä.

Keräsen vuorovaikutuskoulutus soveltuu mielestäni erittäin hyvin vankiloihin ja haastaville asiakkaille. Hän on kokenut ja osaava ryhmäkouluttaja ja saa osallistujat mukaan toimintaan erinomaisesti. Hän pystyy käyttämään koulutuksessa hyväksi myös taikurin osaamistaan. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä saadessamme tehdä työtä yhdessä huippuammattilaisen kanssa. Yhteistyö jatkuu edelleen.

Jukka Häkkilä, apulaisjohtaja, Kuopion vankila


Jukka-Tapio Keränen on ollut hankkeemme tiloissa ohjaamassa matalan kynnyksen vuorovaikutus-, ilmaisutaitoharjoitteita sekä esittelemässä ja opettamassa kortti- ja kolikkotemppuja. Hankkeemme kohderyhmiä ovat kaupungin heikko-osaisimmat, erilaisista elämänhallinnan ongelmista kärsivät väestöryhmät.

Jukka-Tapio on saanut erinomaisen kontaktin kävijöihimme. Hän on innostava, luonteva ja helposti lähestyttävä persoona, joka herättää luottamusta ja on saanut aratkin kävijämme osallistumaan omalla valoisalla persoonallaan ja ohjaamisotteellaan. Tunnit ovat olleet hyvin suunniteltuja ja palaute kävijöiltämme on ollut kiittävää.

Voin lämpimästi suositella Jukka-Tapio Kerästä erilaisten vuorovaikutuskoulutusten vetäjäksi. Hänen omat vuorovaikutustaitonsa ovat erinomaiset, ja hänen luontainen valoisuutensa ja aito halunsa ohjata ryhmiä tempaavat mukaansa.

Mari Ahtiainen, projektityöntekijä, Sirkkulanpuiston nopean toiminnan joukot


Jukka-Tapio Keräsen koulutuksessa harjoittelimme vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua ja heittäytymistä improvisaation avulla. Jukka-Tapio loi tilaisuuteen sallivan ja virheet hyväksyvän, turvallisen ilmapiirin, jonka ansioista myös alun arastelijat uskaltautuivat koulutuksen lopussa esiintymään koko ryhmän edessä. Koulutuksen avulla oli itsekin melko uutena työntekijänä helppo tutustua työkavereihin.

Olli Lipponen, rehtori, Rautalammin ratsastuslukio


Mielestäni Jukka-Tapion pitämät improvisaatioharjoitukset olivat hauskoja ja mukaansatempaavia. Myös ujommat ja esiintymisestä pitävät vähemmän rohkaistuivat osallistumaan harjoituksiin ja nauttimaankin niistä. Minulle jäi vaikutelma, että kaikilla oli hauskaa, itse ainakin sain kyllä nauraa välillä maha kippurassa. Suosittelisin myös muille työyhteisöille tällaista ohjelmaa virkistyspäiviin.

– Lasten- ja nuortenkoti Himaharjun henkilökunta