Mitä on Tiimihenki?

mitä on tiimihenki vuorovaikutuskoulutus jukka-tapio keränen

TIIMIHENKI ON HYVÄN TIIMIN PERUSEDELLYTYS

Erilaisissa tiimeissä ja ryhmissä työskentelevät ovat tottuneet kohtaamaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Työilmapiiri työyhteisöissä voi vaihdella kiukuttelusta onnelliseen perheeseen ja kaikkeen siltä väliltä. Hyvään tai huonoon työilmapiiriin voi kuitenkin vaikuttaa.
Tiimihenki kumpuaa onnistumisen ilosta ja siitä kun ihminen kokee onnistumisia työssään. Hyvässä tiimissä työstä nautitaan ja saadaan enemmän aikaiseksi. Työyhteisöissä, joissa työntekijät kokevat onnistumisen iloa on yleensä hyvä ilmapiiri ja korkea motivaatiotaso.
Hyvän työilmapiirin kokemisen edellytys on, että siihen kiinnitetään työyhteisössä huomiota ja siitä keskustellaan. Hyvällä tiimihengellä on monia myönteisiä vaikutuksia.

  1. parantaa ryhmädynamiikkaa
  2. kohottaa työntekijöiden itsearvostusta
  3. vahvistaa motivaatiota
  4. edistää työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä tiimissä
  5. parantaa ammatillista vuorovaikutusta
  6. auttaa jännittämiseen

Erilaisia ilmapiirejä onkin kartoitettu ja siten selvitetty tiimityöedellytyksiä. Kun tiimihenki on saatu hyväksi, tieto kulkee ja tulostakin alkaa syntyä. On selvää, että väistämättä “joukkuehenki” vaikuttaa ryhmädynamiikkaan ja sitä kautta loppujen lopuksi yrityksen tulokseen.
Hyvä henki rakentuu ihmissuhteista (myös työpaikalla). Tilaa Tiimihenki luomaan työpaikallesi positiivisempi ja tuottavampi ilmapiiri.

Toimi nyt!

Whatsapp