PAREMPI TIIMIHENKI TUO TULOKSIA.

Älä jätä tiimiäsi oman onnensa varaan. Vuorovaikutuskouluttaja Jukka-Tapio Keränen auttaa saavuttamaan paremman joukkuehengen ja parempia tuloksia.

”Aina kannattaa puhua”

Tiimihenki on kaikki kaikessa. Monella yrityksellä on hyviä ja tunnollisia työntekijöitä, mutta he eivät tule keskenään toimeen ja kommunikointi työntekijöiden välillä tökkii. On selvää, että se vaikuttaa väistämättä ryhmädynamiikkaan ja sitä kautta lopulta myös yrityksen tulokseen. ”Aina kannattaa puhua” on Tiimihengen slogan ja me uskomme että puhumisen taidon kehittymisen myötä voimme ratkaista ristiriidat ja luoda luottamuksellisen kommunikaatiokulttuurin.

Tilaa Tiimihenki luomaan työpaikallesi positiivisempi ja tuottavampi ilmapiiri.

 

Tilaa tiimihenki!

Tiimihengestä sanottua

”Toimin Voimatel Oy:ssä sähköverkkojen suunnittelutiimin esimiehenä. Iso osa suunnittelijoiden työtä on maanomistajien ja sidosryhmien kohtaaminen niin puhelimessa, sähköpostitse kuin kasvotustenkin. Tukeaksemme suunnittelijoiden onnistumista ja pärjäämistä näissä kohtaamisissa tilasimme Jukka-Tapiolta päivän mittaisen vuorovaikutuskoulutuksen pidettäväksi koko suunnittelutiimille.

Koulutuksessa käytiin läpi vuorovaikutuskeinoja yleisellä tasolla, erilaisten vuorovaikutustilanteiden tunnistamista ja käyttäytymistä näissä tilanteissa mm. improvisaation keinoin. Nämä ovat perinteisesti suomalaisille vaikeita aiheita, mutta Jukka-Tapio sai omalla olemuksellaan ja ammattitaidollaan koulutukseen osallistuneet vapautumaan jaheittäytymään mukaan koulutustilanteisiin. Koulutus oli monipuolinen ja antoisa ja auttoi osallistujia tunnistamaan omia käyttäytymismallejaan ja mahdollisia heikkouksia ja toisaalta vahvuuksia erilaisissa tilanteissa. Myös osallistujilta koulutus ja Jukka-Tapio saivat positiivista palautetta ja asetetut tavoitteet tulivat saavutetuksi.

Jukka-Tapio sopii esimerkiksi tällaisen vuorovaikutuskoulutuksen pitäjäksi mainiosti ollen avoin, innostava ja itse tilanteisiin heittäytyvä. Voin lämpimästi suositella Jukka-Tapion palveluksia vastaaviin tilaisuuksiin.

Joni Torvinen
Voimatel Oy
Tiimipäällikkö, Sähkö Suunnittelu Itä

Whatsapp